Продуктов каталог
Гаранции и сервиз

 Уважаеми Клиенти,


Гаранционните условия дефинират задълженията, които "Атласком" ООД поема към своите клиенти и определят реда за предявяване на рекламации през гаранционния период на устройствата, съобразно действащите Закони и законови разпоредби в Република България. Това описание е разширен и пояснителен материал на гаранционните условия, отпечатани на гаранционните карти.
 

Гаранционен срок
Гаранционният срок е упоменат в гаранционната карта. Той започва от датата на получаване на стоката и гаранционната карта. За стока, получена по куриер, за начална дата на гаранционния срок се приема датата на издаване на гаранционната карта.При евентуални възражения за началната дата в този случай, моля свържете се с нас.
 

Места за приемане на рекламации на гаранционни продукти - сервизът на "Атласком” ООД или оторизираните сервизи на съответния производител, посочени в гаранционната карта.
Забележка:При използването на куриерска компания за доставка на устройства до сервиза, разходите са за сметка на клиента.
 

Изисквания за приемане на продукти за гаранционно обслужване:
- Продуктите се приемат само при наличие на пълната им окомплектовка и фабрична опаковка.
- Продуктите се приемат само придружени от оригинал или копие на гаранционна карта.
- Продуктите трябва да бъдат придружени от ясно и точно описание на дефекта, който е причина за рекламацията.
Клиентите могат да се осведомяват за статуса на гаранционното обслужване на телефоните на сервиза на Атласком ООД.
 

Отказ от гаранционно обслужване:
- При несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта.
- При липса на гаранционна карта или копие от нея.
- При изтичане на гаранционния срок упоменат в гаранционната карта.
- При опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики, неизвършени в сервиза .
- При нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса.
- При повреди настъпили при транспорт или в следствие на неподходящо съхранение, неспазване на указанията за експлоатация, описани в съпровождащата продукта документация, вследствие на неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, небрежно боравене с техниката,нарушен външен вид, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване.
- Дефекти причинени от други модули и устройства, използувани съвместно с гаранционния продукт
- Дефекти причинени от използуване на некачествени, рециклирани и неоригинални консумативи.
- Не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания)
 

Продукти, които не са обект на гаранционно обслужване:
- Гаранцията на продуктите не се отнася до софтуер, инсталация и настройка. Проблеми свързани с инсталиране и конфигуриране на софтуер и отстраняване на вируси се заплащат.
- Гаранцията не включва инсталиране и подмяна на консумативи.
- Не подлежат на рекламация, влизащи в комплектите на продуктите батерии, както и носители с драйвери и съпътствуващи програми.
 

Части и елементи на продукти, които са с гаранция, различна от тази на продукта:
- Всички акумулаторни батерии, влизащи в комплектите на продукти са с гаранция от 6 месеца.
- Лампите на проекторите са с гаранция, различна от тази на проекторите и срокът на тази гаранция е описан в съответната гаранционна карта. Гаранционният срок на лампите е различен за различните модели и производители.
-Счупена лампа на проектор не се признава за гаранция.
 

Други общи условия:
- Рекламации за недоокомплектованост, лош външен вид и механични дефекти се приемат само в момента на покупката, преди клиент да е напуснал търговския обект.
- Дефектирането на елемент от даден продукт не е основание за замяна или връщане на сумата, платена за него. Замяна се извършва само при установяване на невъзможност да бъде ремонтирано устройството.
- В случаите на повече от едно гаранционно обслужване, това не може да е основание за замяна на устройството или връщане на сумата, заплатена за него.
- Първоначалния гаранционен срок се запазва, независимо дали продуктите са били ремонтирани или заменени.
Изисквания за транспорт, съхранение и инсталиране:
 

Продуктите трябва да се транспортират само в оригинална опаковка в закрити превозни средства. Същите трябва да се съхраняват само в оригинална опаковка, в закрити помещения, при следните условия:температура на въздуха 0-30 градуса , относителна влажност до 80% при 30 градуса, отсъствие на агресивни примеси.
 

Продуктите се инсталират за работа в закрити помещения, при изисквания към околната среда същите, както при съхранението им. Минималното разстояние от отоплителни уреди трябва да бъде 1 метър. Не се допуска закриване на вентилационните отвори. Преди първоначално пускане на продуктите да се изчаква 2 часа за аклиматизиране на устройствата.
 

Изисквания към електрическото захранване:
Устройствата трябва да се включват към електрическата мрежа само чрез занулени ел. контакти тип "шуко". Напрежението в електрическата мрежа трябва да е 220 волта с максимални отклонения -15% +10%, с честота 50 херца с отклонение +/- 1 херц.При свързване на няколко устройства в една конфигурация, те трябва да се включат в електрическата мрежа посредством общ разклонител на една фаза или да бъдат галванично разделени от електрическата мрежа. Препоръчително е използване на UPS с възможност за филтрация и защита от смущения по електрическата мрежа.

XEROX Colortrac Optoma Europe Ltd Panasonic Turning Technologies (eInstruction) Brother Microsoft AVERS EUROSCREEN CHRISTIE CASIO Ajita International Technology 
Co. Ltd. Avtek Shape Robotics BOXLIGHT Contex Newline Interactive Inc. CANON
За насУслуги
ПроектиКлиенти
КонтактиНовини
УсловияПолезно
XMLдостъпHelp desk
eXTReMe Tracker

© 2019 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн