Продуктов каталог
Защита на личните данни

 Уважаеми клиенти,

Личните данни, които предоставяте се използват за обработване и доставка на поръчката, съставяне и изпращане на фактури и връзка с клиентите. Компанията извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни.

Личните данни на купувача, които той попълва при регистрация, се използват от продавача както следва:
Адрес - за извършване на доставката и изпращане на фактури и други документи;
Електронна поща – за необходимата кореспонденция във връзка с продажбите, потвърждаване на поръчката и датата на доставка;
Телефон - за установяване на връзка с клиента, потвърждаване на поръчката и доставката или при възникнала необходимост;
ЕГН и други лични данни – ако се изисква от законодателството и за нуждите на спазване на законовите изисквания.

„Атласком” ООД е регистриран администратор на лични данни. Компанията извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на своите клиенти.
Всеки, които прави поръчки от електронния магазин на „Атласком” ООД, е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно. Недобросъвестно посочване на лични данни е налице в следните случаи:

-посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;

-посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност.

Компанията не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали първото лице е дало или не е дало съгласието си за това. Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни без негово съгласие, с цел регистрация за получаване на материали от компанията, може да уведоми компанията за това и да поиска от нея да не извършва обработката им.

С приемането на настоящите Правила всеки потребител декларира, че предоставя доброволно на компанията свои лични данни и съгласието си същите да бъдат обработвани и съобщавани единствено и само в случаите, предвидени в закона и тези правила.

Обработването на данните става със следните цели:
1. регистрация за получаване на информация от компанията;
2. индивидуализиране на потребителите;
3. покана на потребителите в мероприятия на компанията, в това число и такива по предоставяне на награди;
4. статистически цели.

Компанията се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен когато:
1.   е налице изричното съгласие на потребителя; 
2.  информацията относно личните данни се предоставя на служители или лица, които са заети по друго правоотношение с компанията за дейности, свързани или отнасящи се до маркетингови, рекламни или ПР кампании на компанията; 
3.   информацията е изискана по предвидените от закона ред и упълномощените за това публични органи; 
4.   предвидените от закона случаи го задължават.
 
В случай на несъгласие за използването на данните, потребителят е длъжен да ни уведоми писмено. Всички съобщения до „Атласком” ООД се считат за валидно отправени на адрес: гр. София 1700, кв. Витоша, ул. Димитър Шишманов 25.

XEROX Colortrac Optoma Europe Ltd Panasonic Turning Technologies (eInstruction) Brother Microsoft AVERS EUROSCREEN CHRISTIE CASIO Ajita International Technology 
Co. Ltd. Avtek Contex Newline Interactive Inc. CANON
За насУслуги
ПроектиКлиенти
КонтактиНовини
УсловияПолезно
XMLдостъп
eXTReMe Tracker

© 2018 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн