Продуктов каталог
Проекти

АТЛАСКОМ ООД има реализирани голям брой доставки на техника и консумативи. Някои от реализираните проекти за последните години са:

- Доставка на проектори и аксесоари по рамкови договори на Телерик АД – 2013 - 2018

- Доставка на проектори Optoma и Casio по рамкови договори на ЕВН България – 2014 - 2018

- Доставка на копирна техника и консумативи на Апелативна прокуратура - 2014, 2015

- Доставка и монтаж на презентационна техника на Банка ДСК АД - 2014, 2015

- Доставка и монтаж на интерактивни дъски и презентационна техника на Посолство на Франция - 2014, 2015

- Доставка на копирна техника на Районна прокуратура Бургас – август 2015

- Доставка на презентационна техника на АЕЦ Козлодуй – август 2015

- Доставка и инсталация на 3D принтер на Химикотехнологичен и металургичен университет – януари 2015

- Доставка и монтаж на презентационна техника на Джапан Табако Интернешънъл ЕООД – декември 2014

- Доставка на 51 скенера А4 Brother на НОИ – декември 2014

- Доставка на персонални компютри, софтуер и принтер на Национален гаранционен фонд ЕАД – ноемвеи 2014

- Доставка на 15 проектора Optoma на 73 СОУ „Вл.Граматик” - октомври 2014

- Доставка на преносими компютри ипроектори на 163 ОУ „Черноризец Храбър” – октомври 2014

- Доставка на копирни машини Xerox на Централна избирателна комисия – септвмври 2014, март 2017

- Доставка на проектори Optoma, екрани Avtek и аксесоари на ТУ София – август 2014

- Доставка на печатаща техника и проектор на Прокуратура на Република България – април 2014

- Доставка на проектори и аксесоари Optoma на Аксиор ООД – януари 2014

- Доставка на проектори Christie Roadie HD+35 на Контракс АД – декември 2013

- Доставка на копирна машина XEROX WC5865 на Министерство на финансите – ноември 2013

- Доставка на 250 броя широкоформатни скенери Solortrac SmartLF SC36e на Стемо ООД, Габрово – август 2013

- Доставка на широкоформатни скенери и софтуер на Агенция по геодезия, картография и кадастър – май 2013

- доставка на 4 броя широкоформатни скенери Colortrac SmartLF SC42c на НОИ – РУСО Търговище – март 2013

- Доставка на хардуерно оборудване, в т.ч. цветна мултифункционална машина на Главболгарстрой Холдинг АД – ноември 2012

- Доставка на хардуер – проектори и мултифункционални устройства на Военна академия „Г.С.Раковски – октомври 2012

- Доставка на копирна и печатаща техника за нуждите на средните училища в България 2012

- Доставка на широкоформатен скенер Colortrac на Център за офис услуги ЕООД, Плевен – май 2012

- Доставка на принтери и мултифункционални устройства Brother за Столична община – януари 2012

·  Доставка на документни скенери за Столична община – декември 2011

·   Договор за доставка и пълно сервизно обслужване на копирна техника за Народно събрание на Република България декември 2011

·    Доставка на мултимедийно интерактивно оборудване за ЧОУРЧО Българско школо, София – септември 2011г.

·    Доставка на технически средства за Военна академия Г.С. Раковски, София – мултифункц. устройства, проектори, интерактивни устройства - август 2011г.

·       Доставка на цветна мултифункционална машина за Главболгарстрой Холдинг АД, София - август 2011г.

·       Доставка на мултимедийни проектори за ЕВН Електроразпределение, Пловдив – август 2011г.

·      Доставка на копирна и печатаща техника за нуждите на средните училища в България за МОМН, София - Април – май 2011г.

·  Рамков договор за доставка на компютри, периферия и компютърни компоненти за нуждите на Обединена Българска Банка АД – април 2011г.

·     Доставка и монтаж на проектор, LED телевизор и екран за Военна академия Г.С. Раковски, София – март – април 2011г.

·     Доставка на оборудване за кабинети по безопасност на движението – автомобилни симулатори за Сдружение ВРИТСП, гр. Враца – януари 2011г.

·       Доставка на компютърна, размножителна и печатаща техника и софтуер по оферти за Мот Макдоналд България и дъщерните им фирми, София - 2010г., 2011г. 2012г.

·      Доставка на широкоформатен скенер за  Геопланпроект  ЕАД – декември 2010г.

·      Доставка на документни скенери  за Ситибанк Н.А. - клон София ноември 2010г.

·      Доставка на широкоформатен скенер за  Хоси ЕООД – декември 2010г.

·      Доставка на широкоформатен скенер за Овергаз Инк - октомври 2010г.

·      Доставка на мултифункционални устройства и консумативи за Методия АД – 2010г., 2011г. 2012г.

·      Доставка на широкоформатен скенер и плотер за ДФ Земеделие – октомври 2010г.

·      Доставка на документни скенери  за Агенция Митници – август 2010г.

·     Доставка на доставка на компютърна и периферна техника за  Министерство на финансите, за нуждите на МОСВ – май 2010г.

·    Доставка на копирна и печатаща техника за нуждите на средните училища в България за Министерство на образованието и науката, София - Април – май 2010г.

·       Доставка и монтаж на мултимедийни проектори и аксесоари  за Sin City – октомври 2009г.

·     Доставка на компютърно оборудване по проект на Министрество на околната среда и водите септември 2009г.

·      Доставка на компютърно оборудване по проект на Агенцията за социално подпомагане - септември 2009г.

·      Доставка на компютърно оборудване по проект на Национална служба по зърното и фуражите - септември 2009г.

·      Доставка на копирна техника за нуждите на Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта - юни 2009г.

·       Доставка на Brother принтери сред Училищата в страната за провеждането на Държавните Зрелостни изпити 2009г.

·      Доставка на мултимедийни проектори за ЕВН България Електроразпределение АД - април 2009г.

·      Доставка на мултимедийно оборудване за ИНГ Банк Н.В. - април 2009г.

·      Доставка на мултимедийно оборудване за Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество ЕАД - март 2009г.

·      Доставка на 515 броя принтери и многофункционални устройства за Главна дирекция "Гранична полиция" България – януари 2009г.

·      Доставки на мултимедийни проектори и аксесоари  за ДП РВД – декември 2007г., декември 2008г.  

·      Доставка на цветни многофункционални машини XEROX за Министерство на образованието и науката - януари 2008г., многофункционални устройства Brother през май и декември 2008г. и май 2009, презентационна техника Optoma и Sanyo – декември 2008г., октомври 2009г.

·      Доставки на компютърна техника и периферия за Национален гаранционен фонд - септември – декември 2008г.   

·      Доставка на копирна техника за нуждите на Прокуратура на Република България – октомври 2008г.

·      Договор за доставка на оригинални консумативи за 2008-2009г. със Ситибанк Н.А. клон София

·      Доставка на копирна техника за Народно Събрание на Република България    - септември 2008г.

·      Доставки на професионална презентационна техника за Конгрестехник България -   2007г. и 2008г.

·     Доставка на широкоформатен скенер Colortrac Smart LF GxT 42c за Миролио България ЕООД -  септември 2008г.          

·      Доставка на копирна и компютърна техника за Администрацията на Министерски съвет – август 2008г.      

·      Периодични доставки на офис техника за Райфайзенбанк България АД, 2007-2008г.

·      Доставка на цветна многофункционална машина XEROX WC 7232 за Макдоналдс България  - юни 2008г.

·      Доставка на презентационна техника за Парти ЕООД, Варна – юни 2008г.          

·      Доставка на широкоформатна система копир-принтер-скенер XEROX DP510 cps през И Еф Джи Лизинг, за нуждите на Козирог ЕООД - юни 2008г.   

·      Доставка на широкоформатен скенер Colortrac SmartLF Cx40e за Община Горна Оряховица – май 2008г.      

·      Доставка на компютърна, периферна и комуникационна техника за Ел-тест ЕООД – април 2008г.      

·      Доставки на компютри, софтуер, копирна и печатаща техника за ЗД „КД Живот” АД – неколкократни доставки през 2008г.

·      Доставка на 4 броя дисплеи Sanyo за ЕКСА АД  - февруари 2008г.             

·      Доставка на мрежови лазерни принтери за Стар Фуудс ЕООД - февруари 2008г.

·      Договори за доставка на цветни многофункционални машини XEROX WC 7345, широкоформатни скенери Colortrac SmartLF Cx40c и плотери HP DesignJet T1100 за ГБС София АД- февруари и май 2008г.             

·      Доставка на компютърна техника и периферия за Булгартрансгаз ЕАД – март 2008г.   

·      Доставка на интерактивна дъска INTERWRITE Board за Уникредит Лизинг – януари 2008г.

·      Доставка на цветна многофункционална машина XEROX WC 7328 за Сименс ЕООД - януари 2008г., цветна многофункционална машина XEROX WC 7232 – март 2008г.

·      Доставка на цветна многофункционална машина XEROX WC 7232 и цветни принтери за СИВЗК – февруари 2008г.                          

·      Доставки на компютърна и периферна техника по договори с Министерство на финансите- май 2007г., ноември 2007г., февруари 2008г., април 2008г.

·      Доставка на 8 бр. широкоформатни скенери Colortrac Cx40e за нуждите на „Димяна” ЕООД през Уникредит Лизинг – юни 2007г.

·      Доставка на 70 броя цифрови копирни машини XEROX WC 238 за Държавен фонд "Земеделие" -  февруари 2007г.    

·          Доставка на 3000 броя мултифункционални устройства Brother MFC 8460N за нуждите на училищата в България съвместно с Ен Ти Си Ейч Ес ООД – ноември  2006г.

·          Доставки на оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на Министерство на отбраната – периодично, на база провеждани от министерството конкурси по оферти.

·          Доставки на цветни и черно-бели мрежови лазерни принтери за нуждите на Мобилтел ЕАДрегулярни доставки през 2002, 2003 и  през 2004г.

·          Ежемесечни доставки на консумативи за лазерни и мастилено-струйни принтери HP и XEROX за Мобилтел ЕАДрегулярно през 2003, през 2004г., през 2005г., както и през 2006г. средно за около 30000 лв. месечно.

 

 

XEROX Colortrac Optoma Europe Ltd Panasonic Turning Technologies (eInstruction) Brother Microsoft AVERS EUROSCREEN CHRISTIE CASIO Ajita International Technology 
Co. Ltd. Avtek Shape Robotics BOXLIGHT Contex Newline Interactive Inc. CANON
За насУслуги
ПроектиКлиенти
КонтактиНовини
УсловияПолезно
XMLдостъпHelp desk
eXTReMe Tracker

© 2019 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн