Полезно

Биология с виртуална резлност ClassVR – биологични системи.

06 Ноември 2020 г.
Биология с виртуална резлност ClassVR – биологични системи.
Габриела Родолико, университетски преподавател в университета в Глазгоу:
Съвсем наскоро започнах да разглеждам възможността за изучаване на ефекта от виртуалната реалност в образованието, с цел да анализирам въздействието, което този тип технология има, не само върху разбирането на трудните концепции в научното образование, но и върху учебия опит, който учителите и учениците споделят всеки ден в класната стая и удоволствието, което идва от този взаимен обмен. През последните няколко месеца започнах сътрудничество с Avantis и внедрих ClassVR в моето преподаване, като планирах, в сътрудничество с моите колеги, някои уроци за учителите в началните класове, с балансирано съчетаване на традиционна и иновативна педагогигически техники.

Учебни цели:
Да допринесе за изследванията в училището, като проведе и в публикува ново изследване за прилагането на завладяваща VR в разбирането на абстрактните понятия в науката.
Да подкрепи обучаващите се учители да развият увереност в прилагането на виртуална реалност и добавена реалност към своята практика.

Практическа сесия:
Организирана бе обиколка на активни методи на обучение в рамките на подготовката за преподавателска сесия в университета за нашите начални учители, които възможност да тестват няколко инструментариума. Учениците преминаха от традиционните пикови разходомери и обвивките на органите на тялото, към добавена реалност, показваща вътрешните органи, и очила ClassVR за виртуална реалност със завладяваща виртуална обиколка на човешкото тяло. Децата изследваха различните органи и телесни компоненти, достъпни за тях в плейлиста за човешка анатомия.
Следващата седмица учителите в началните класове трябваше да планират урок по телесни системи, в стил на микро-преподаване в сътрудничество, за шестимата ученици от началното училище Корпус Кристи.

Влияние върху обучението:
Резултатите бяха невероятни: установихме, че това подобрява ангажираността и удоволствието от урока, като учениците могат да описват и обясняват наученото. Установихме, че учениците са били уверени в постигането на целите на урока; и установихме, че е лесно да се вгради виртуална реалност в преподаването и изучаването на науките.


Полезно
Новини
Партньори