География с виртуална реалност ClassVR: Австралия (ученическа възраст 14-15)

01 Октомври 2020 г.
География с виртуална реалност ClassVR: Австралия (ученическа възраст 14-15)
Преди да разгледат Австралия с ClassVR, учениците обозначиха карта на континента и анализираха климограмите на различни градове в Австралия. Целта е да изследват и изживеят Австралия възможно най-подробно и задълбочено.
Идеята на използването на ClassVR е да се внесе мултисензорно, осезаемо преживяване в обучението.

Учебни цели:
Анализ на различните параметри на терена на Австралия.
Сравнение и различаване на бреговата ивица и централната част.
Обяснение как и защо Австралия има толкова различни пейзажи.

Практическа сесия:
Урокът беше организиран на сесии и учениците започват с десетминутен цикъл с помощта на виртуална реалност ClassVR. Другите сесии включват четене на карти, колониална история на Австралия, коренно население, климатични зони и разпределение на населението. Сесията с ClassVR допълни останалото обучение, създавайки цялостен подход към урока.
По време на използването на виртуална реалност ClassVR учителят задава различни въпроси, за да насърчи учениците да анализират пейзажите и местата, които разглеждат. Децата от своя страна задават свои въпроси за Австралия, нейната географска и човешка история, както и споделят своите мисли за съвременна Австралия.

Влияние върху обучението:
В дните след урока с ClassVR учениците се позоваваха на видяните изображения, докато прилагаха други географски концепции към Австралия. Например, когато обсъждаха разпределението на населението в Австралия, те бяха в състояние да дадат конкретни примери от сесията с ClassVR, за да обосноват своя отговор.


Новини
Партньори