Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...

Какво е интелигентна класна стая? Комплексно описание от виртуална реалност ClassVR

04 Август 2022 г.
Какво е интелигентна класна стая? Комплексно описание от виртуална реалност ClassVR
Чували ли сте някога за интелигентна класна стая или може би дори сте преподавали в такава? Интелигентните класове и интелигентните технологии са модни думи, които летят из училищата от години, но какво всъщност означават?

Какво е интелигентна класна стая? Проста дефиниция:
Ще намерите много дефиниции на интелигентната класна стая, така че образователните специалисти на ClassVR събраха това, което според тях е пълното определение:
„Интелигентната класна стая е учебно пространство, което е обогатено с образователни технологии и е предназначено да подобри преподаването и ученето.“ Катерин Ретуит, Специалист по образование, Avantis Education
Представете си традиционна класна стая с химикалки, моливи, хартия и учебници. Сега добавете гама от ангажиращи образователни технологии, които са предназначени да помогнат на преподавателите да трансформират учебния процес!

Защо интелигентните класни стаи са важни?
„Интелигентните класни стаи позволяват на учителите да адаптират своите стилове на преподаване, за да отговорят на нуждите на своите ученици. Чрез използване на набор от технологии и интелигентно управление на класната стая, учителите могат да подкрепят образователните и допълнителните нужди на своите ученици и да се погрижат за индивидуалния учебен план на всяко дете.“ Катерин Ретуит
Всеки учи различно. Всяко дете приема информацията по различни начини и има различни нужди. Благодарение на технологията, предоставена в модерните класни стаи, преподавателите могат лесно да адаптират своите стилове на преподаване, за да отговорят на тези индивидуални нужди!
Интелигентните класове са оборудвани с набор от интерактивни инструменти, които позволяват на учениците да учат, да си сътрудничат и да правят иновации по невероятни начини, като същевременно поддържат нуждите на всеки обучаем. Например, някои ученици може да намерят завладяващото обучение с разширена и виртуална реалност за най-ангажиращо, докато други може да са по-подходящи за физическо учене с интерактивни бели дъски. В интелигентната класна стая всяка учебна нужда е задоволена!

Видове интелигентни класни стаи
След като знаете какво е интелигентна класна стая и защо е важна, нека обсъдим какви видове интелигентни класове съществуват.
• Стандартна интелигентна класна стая
Първоначалното ниво на интелигентна класна стая! Стандартните интелигентни класни стаи са водени от учители учебни пространства, които обикновено включват компютър, интерактивна бяла дъска и проектор. Подобно на традиционен клас, учителите предоставят обучение в клас – но интелигентните технологии предоставят на учениците повече възможности за взаимодействие със съдържанието, с учителя и един с друг.
• Средна интелигентна класна стая
Следващото ниво нагоре! Средните интелигентни класни стаи обикновено включват цялата образователна технология от стандартен интелигентен клас плюс образователно оборудване като цифров подиум, лаптопи и очила за виртуална реалност. В този тип модерна класна стая няма да има достатъчно устройства 1 към 1, така че технологиите ще се споделят между учениците – което означава, че тези класове се поддават на комбинация от ръководено от учители и независимо обучение.
• Водена от ученици интелигентна класна стая
И накрая, напълно интегрираната интелигентна класна стая. Интелигентните класове, водени от ученици включват персонални устройства 1 към 1, което означава, че всеки ученик има достъп до образователни технологии по всяко време. В интелигентна класна стая, ръководена от ученици, учениците сами водят ученето, изследването и проучването на теми. Тези интегрирани пространства ще включват пълни комплекти от технологии в класната стая, включително виртуална реалност, таблети и лаптопи. Не всичко обаче е хардуер, тъй като тези класове включват и софтуер, който учениците могат да използват, за да създават свое собствено съдържание, като CoSpaces, ThingLink и други!
Освен това е важно да имате предвид, че всяка интелигентна класна стая е различна! Няма определено правило за това какви инструменти трябва да бъдат включени и начинът, по който преподавателите използват това интелигентно оборудване в класната стая, за да преподават, също е от решаващо значение. От всеки преподавател зависи да диференцира инструментите и преподаването в зависимост от конкретния контекст и нуждите на учениците.
„Когато изграждат интелигентна класна стая, учителите трябва да бъдат изцяло фокусирани върху нуждите на своите ученици. Въпреки че има набор от различни образователни технологии, инструментите в интелигентната класна стая трябва да са специфични за контекста на тяхното училище и учениците, които го посещават.“ Катерин Ретуит

Предимства на интелигентните класни стаи
• Гъвкаво обучение
С интелигентен клас учителите могат да адаптират скоростта и стила на учене за своите ученици. Вместо да се ограничават до учебниците през по-голямата част от урока, преподавателите имат на разположение набор от инструменти и технологии. Независимо дали става въпрос за интерактивни дъски или виртуална и разширена реалност, учителите могат да използват тези интелигентни технологии в класната стая, за да осигурят гъвкаво обучение. Те могат да гарантират, че всеки ученик учи по най-ефективния начин, отговаряйки на специфичните му нужди от обучение.
• Пестене на време
Планирането на урока е една от най-отнемащите време части от преподаването. Създаването на ресурси, разпечатването на работни листове и планирането на уроци може да отнеме часове на учителите всяка седмица..., но интелигентните класни стаи могат да помогнат! Безкрайни предварително създадени ресурси и възможности за обучение са достъпни само с няколко щраквания, което означава, че преподавателите могат лесно да създават, планират и преподават уроци. Нещо повече, онлайн ресурсите се актуализират постоянно и са незабавно достъпни – така че няма нужда от търсене на най-новото издание на учебници и копиране!
• Вълнение и ангажираност
Какво е по-увлекателно, четенето от учебник или изживяването на учебната тема със завладяващи технологии, като разширена и виртуална реалност? Използвайки ангажиращо интелигентно оборудване за класна стая, преподавателите могат да привлекат вниманието на своите ученици! От изследване на невъзможното с ClassVR до създаване на виртуални светове в CoSpaces, учителите могат наистина да разпалят въображението на своите ученици и да подобрят ангажираността към ученето в класната стая.
• Достъпно образование
Всеки има право на образование и интелигентните класни стаи помагат обучението да стане достъпно за всички ученици. Независимо дали става въпрос за предоставяне на нови възможности, приспособяване на урока към различни учебни нужди и стилове или превод на съдържание на различни езици, ученето в интелигентна класна стая изравнява условията в образованието. Няма значение кой е ученикът или откъде е, всеки има достъп до еднакви възможности за учене!
• Интерактивни уроци
Интелигентните класни стаи насърчават взаимодействието. Толкова е просто! Когато се използват интерактивни технологии в класната стая, учениците играят активна роля в обучението. Това не само насърчава взаимодействието между ученик и ученик, но и взаимодействието между ученик и учител – помагайки за развиване на умения за работа в екип, критично мислене и решаване на проблеми.

Интегрирайте виртуалната реалност във вашата интелигентна класна стая с ClassVR
Виртуалната реалност и интелигентните класни стаи са взаимносвързани! Резервирайте демонстрация на ClassVR, за да откриете как можете да интегрирате виртуална реалност във вашата интелигентна класна стая.


Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Новини
Партньори