Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...

Как най-пълноценно да използвате комплектите очила за виртуална реалност ClassVR.

22 Ноември 2022 г.
Как най-пълноценно да използвате комплектите очила за виртуална реалност ClassVR.
С ClassVR винаги можете да създавате увлекателни и незабравими уроци – без значение колко очила имате! От групова работа до въртележки, от ролеви игри до обучение, базирано на проблеми, ето някои полезни идеи как най-добре да използвате своя комплект очила за виртуална реалност ClassVR.

Използване на ClassVR за групова работа
Груповата работа е учебна среда за сътрудничество, в която учениците могат да работят заедно. Използвайки ClassVR за групова работа, учениците могат да изпълняват набор от дейности, работейки със своите връстници, независимо дали става въпрос за двойки за споделяне, дискусионни дейности или групови проекти.
Например, можете да организирате учениците си в групи от по двама или трима – с едни очила ClassVR на група. Докато един ученик изследва във виртуална реалност и описва това, което вижда, другите ученици могат да запишат тези описателни думи и дори да намерят техни синоними от речника!
Друг чудесен пример: учениците биха могли съвместно да изследват човешкото тяло в урок по природни науки, държайки виртуални органи в дланта на ръцете си. След груповото изследване учениците могат да работят заедно, за да попълнят работни листове, показващи къде се намира всеки от органите в тялото.

Използване на ClassVR за дейности тип въртележка
Дейностите въртележка предоставят на учениците възможност да стават и да се движат из класната стая в кръг, като коментират, обсъждат и работят чрез действия. Чрез интегрирането на виртуална реалност ClassVR в дейност с въртележка, учителите могат да добавят допълнителен контекст към темата със завладяващи преживявания, помагайки за разширяване на знанията на учениците и насърчавайки размисъл.
Например, защо да не изучавате щатите на Америка, като използвате 360-градусови изображения и видеоклипове в дейност тип въртележка, и след това да накарате учениците да създадат информационен лист за САЩ, за да разберат ключови места в урок по география.

Използване на ClassVR за дискусии в целия клас по важни теми

Дори с набор от осем очила ClassVR, учителите могат да водят дискусии в целия клас! Учениците могат да се редуват да изследват във виртуална реалност, след което всички заедно да се задълбочат в тези теми. Независимо дали става въпрос за преминаване през изследвана сцена, държане на 3D модел или изучаване на 360-градусово изображение или видео, учителите могат да планират набор от дейности, които учениците да преживеят и след това свободно да обсъждат всички въпроси или погрешни схващания, които учениците могат да имат по ключови теми.
Например вашите ученици биха могли да изследват какъв е бил животът на войник в окоп по време на Първата световна война, да научат за историята на сирийско дете бежанец, пътуващо до Обединеното кралство, или да придобият представа за това какъв е животът на техните връстници с различно неврологично развитие или функциониране.

Използване на ClassVR за обучение, базирано на проблеми
Обучението, базирано на проблеми, е свързано с това учениците да работят заедно за решаване на проблеми! С ClassVR учителите могат да използват виртуална реалност, за да помогнат на учениците да контекстуализират знанията си и да визуализират проблемите - преди, по време и след създаването на своите решения. В допълнение към това, ClassVR може да помогне на учениците да възприемат идеите си и да им помогне да предадат устно обучението си по безопасен и неусложнен начин, като им помага да осигурят решения за проблемите.
Например, когато преподавате линии и ъгли по математика, можете да насърчите вашите ученици да идентифицират атрибути на линии, окръжности и ъгли с VR, след което да приложат това към по-широката тема. Или, защо да не накарате вашия клас да предостави решения на проблем от реалния свят, като създаде виртуални сгради в CoSpaces, след което ги изследвайте във виртуална реалност с ClassVR!

Използване на ClassVR за ролеви игри
Упражненията за ролеви игри дават възможност на учениците да поемат ролята на човек или да изиграят ситуация. Използвайки изследователските сцени на Avantis World, учителите могат виртуално да поставят своите ученици в стотици настройки, където те могат да поемат ролята на герой, животно или обект. Това помага да се добави разнообразие в класната стая, привличайки вниманието на учениците и насърчавайки любовта към ученето.
Защо не позволите на вашите ученици да открият как хората са еволюирали и да приемат формата на нашите човешки предци преди милиони години, или да им позволите да преживеят системата на здравеопазването като участник в Кримската война и да видят развитието, направено благодарение на Флорънс Найтингейл и Мери Сикол – с VR те могат да визуализират и да играят роли на човек във времето.

Използване на ClassVR за индивидуално обучение
Използването на слушалките индивидуално може да помогне на децата да развият способността си да учат, без да разчитат на другите. Учителите могат да помогнат на учениците да изградят чувство за автономност и да ги помогнат да напредват, като предоставят предизвикателни и стимулиращи учебни материали, заедно с индивидуална подкрепа.
Например, защо не позволите на учениците да изследват зоната на Literacy Land (Страна на грамотността в Avantis World), за да разберат контекста, ключовите герои и обстановката на книгата, която четат в клас, и да им предоставите отправна точка, която да им помогне с преразказите. Като задавате на учениците въпроси като: Какво виждаш? Какво чуваш? Децата могат да започнат своето пътуване!

Използване на ClassVR за диференциране на обучението
Учителите могат лесно да групират очилата на учениците с помощта на инструмента за филтриране в портала ClassVR, като едновременно изпращат различни VR & AR ресурси до различните групи! Като предоставят на всяка група различен набор от персонализирани ресурси в зависимост от етапа, темата или възрастта, учителите могат да подкрепят обучението им и да отговорят на индивидуалните нужди на всяко дете. Това разграничаване може да бъде особено полезно при използване на ClassVR в по-малки училища с деца на различна възраст в един клас.
Например, използвайки плейлиста Камъни и пещери, по-малките ученици могат да научат за сталактити и сталагмити, докато по-големите ученици се гмуркат по-подробно в това как се образуват пещерите с течение на времето – всички по едно и също време, в една и съща класна стая!

Хиляди училища използват виртуална реалност ClassVR по света. Научете повече за ClassVR, като резервирате демонстрация.


Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Новини
Партньори