Полезно

Математика с виртуална реалност ClassVR - Оценка и прогнозиране

11 Ноември 2020 г.
Математика с виртуална реалност ClassVR - Оценка и прогнозиране
„Като част от нашата мисия за вграждане на виртуалната реалност в учебната програма, ние започнахме да използваме технологията, за да създадем възможности за независимо изследване и творческо математическо мислене.“
„Геометрията, оценката, прогнозирането и логическите разсъждения са ключови области на математиката и ние искахме да разширим разсъжденията на нашите ученици чрез контекстуализирано VR обучение.“
Саймън Пайл, начален учител в Начално училище Ансън, Лондон.

Учебни цели:
Създаване на умения за точна оценка с помощта на набор от математически стратегии.
Създаване на умения за анализ на 3D обекти и да назоваване на съставните им форми въз основа на свойствата на обекта.

Практическа сесия:
В рамките на урок по математика използвахме снимка на празник на светлината от Китай и помолихме децата да започнат, като потърсят различни форми във фенерите. Те успяха да увеличат и деконструират фигурите, като се движеха около 360-градусовото изображение във виртуална реалност ClassVR и внимателно изследваха всеки фенер от различни ъгли. След това искахме да продължим обучението на децата и ги помолихме да идентифицират различни съставни форми в изображението и в по-големите обекти. Това включваше децата да прилагат разбирането си за форма и геометрия върху различни предмети и след това да обясняват как и защо са стигнали до решението си. Насърчихме ги да обяснят своите стратегии и мислене, така че да задълбочат математическите си разсъждения и също така да изберат различни обекти в образа, независимо от нашето ръководство. След това помолихме децата да преценят броя на светлините в изображението и обсъдихме как те биха могли методично и систематично да намерят отговор на това - отново, поощрявайки техните по-дълбоки разсъждения и умения за мислене от по-висок ред.

Влияние върху обучението:
Този завладяващ математически опит, насърчава учениците да мислят за света около тях по различни, творчески и изследователски начини. Също така установихме, че тези възможности след това се използват от учениците, прилагащи математическото си разбиране в социалните си среди и в голямо разнообразие от предметни области. Ефектът от това означаваше, че децата непрекъснато отново прилагаха своите математически бази от умения, тъй като имаха възможност да приложат своите знания и разбиране в такъв забавен и уникален контекст.


Полезно
Новини
Партньори