Полезно

Национален център за спорт и медицински упражнения внедри информационно решение с интерактивни дисплеи Clevertouch.

29 Март 2021 г.
Национален център за спорт и медицински упражнения внедри информационно решение с интерактивни дисплеи Clevertouch.
Move More са съоръжения в Шефилд, Великобритания, съставляващи част от Националния център за спорт и упражнения (NCSEM), който е сътрудничество между университети, здравни тръстове, местни власти и организации от частния и доброволческия сектор, обединявайки изследвания, образование и клинични услуги.

Процеса на подбор:
Основните изисквания към решението:
Възможност за актуализиране на интерактивните дисплеи бързо и лесно ежедневно.
Икономически ефективно в дългосрочен план.
Лесно мащабируемо, тъй като е планирано добавянето на нови екрани в средносрочен и дългосрочен план.
Екипът беше ръководен от одобрения от NHS доставчик Sheffield Media Services (SMS), който установи, че решението Sedao отговаря на NCSEM въз основа на основните критерии за изисквания.

Решение Clevertouch
Решението на Clevertouch предлагаше достъпен продукт, който изпълнява всички ключови изисквания.

Уникални характеристики:
Възможност за управление на дисплеите от централно управляван акаунт
Рентабилност
Ефективност във времето

Резултатите
Успешно внедряване, което гарантира, че пациентите и клиентите са винаги в крак с информацията от центровете.

Мнението на ръководството на спортния център: „Clevertouch създаде просто и ефективно средство за информиране на пациентите и клиентите, както и възможността да представят рекламни материали в лесен и последователен формат. Също така е лесен за използване и не изисква престой за осигуряване на основно обучение на персонала“


Полезно
Новини
Партньори