Полезно

Предучилищно образование с виртуална реалност ClassVR: подводни изследвания (възраст 5-6)

25 Септември 2020 г.
Предучилищно образование с виртуална реалност ClassVR: подводни изследвания (възраст 5-6)
Британи Корстание, преподавател в Общинско училище Кинууд, Онтарио, Канада:
Изследването на нашите ученици целеше да ги запознае с морските същества. Оставихме книги, снимки и провокации / покани за обучение. Те откриха различни видове воден транспорт, като подводниците и как морските биолози изследват водните местообитания.
Някои ученици поискаха да се гмуркат, а други решиха да построят подводница. Събрахме строителни материали, но осъзнахме, че не знаем как всъщност да построим подводница.
 
Учебни цели:
Изследване и разбиране на подводния свят и неговите обитатели и материали.
 
Практическа сесия:
Разгледахме изображение на вътрешността на подводница. Учениците измислиха много чудесни въпроси, след като видяха толкова много панели, бутони и резервоари. Те скицираха това, което видяха, записваха своите въпроси и работиха заедно, за да открият отговорите. Записваха своите открития в дигиталния си дневник (напр. Радарът следи обекти под вода, баластният резервоар се пълни или пуска вода, така че да потъне или да плава). След като учениците конструираха радар, навигационна система и баластен резервоар (направен от подръчни материали), те бяха готови да се потопят под водата и да открият морския живот отблизо.
Класът с нетърпение грабна очилата за виртуална реалност ClassVR и ги изпратихме на експедиция за риби и корали. Обсъдихме какво са видели (напр. колко морски създания). Смислените математически разговори бяха вълнуващи за наблюдение. След това учениците започнаха да начертават морския живот, който практически видяха, върху хартиената си мрежа „радар“. По-късно помолихме учениците да отбележат различни обекти на радара, за да оценят тяхното разпознаване на букви / цифри, както и тяхното пространствено осъзнаване и разбиране за намиране на координати (напр. „Виждам гмуркач на B11“).
 
Влияние върху обучението:
Вярваме, че тази VR технологията е идеалният инструмент за обучение за разширяване на мисленето на нашите ученици и насърчаване на аналитичното мислене. Виртуална реалност ClassVR ангажира и вдъхнови всеки ученик в нашата общност. Това добави трето измерение към техния учебен опит, от който се вдъхновяват. Тази технология предизвика смислен диалог и събра нашите млади учащи се. Като преподаватели бяхме развълнувани да видим толкова много очаквания от учебната програма и рамкови области, които се разглеждат по време на тези експедиции във виртуалната реалност.


Полезно
Новини
Партньори