Полезно
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Лазерни проектори. Как работи лазерно фосфорния източник на светлина?
Елементи на източника на светлина: 1 сини лазерни диоди 2 фокусен обек...
5 златни правила за проектор за домашно кино
Изборът на проектор за домашно кино може да изглежда обезсърчителен. Във...
Първи стъпки при избор на проектор
За да получите възможно най-добрата картина - независимо дали гледате ф...
Насоки за избор на "интерактивна дъска"
Интерактивните технологии все по-настъпателно навлизат в учебното ежедн...

Преподаване на целите за устойчиво развитие на ООН с робот за образованието Fable.

13 Юли 2020 г.
Преподаване на целите за устойчиво развитие на ООН с робот за образованието Fable.
Целите за устойчиво развитие (ЦУР; също Глобалните цели; en: Sustainable development Goals; Global Goals) са набор от цели, свързани с бъдещото международно развитие за периода 2016 – 2030. Постановени са от Организацията на обединените нации и се популяризират като Глобални цели за устойчиво развитие.
Целите за устойчиво развитие се състоят от 17 основни цели и 169 подцели.
Те са най-добрият план за създаване на по-добър свят и за решаване на много от основните проблеми в света до 2030 г.
Трябва да сложим край на глобалната бедност и глад, да намалим неравенството и да се борим с изменението на климата. Всички трябва - накратко - да можем да живеем добър живот и в същото време да предадем света в добро състояние на бъдещите поколения.
ООН е определила общ курс за устойчиво бъдеще за всички на нашата планета - далеч по-голямо предизвикателство от кацането на Луната.
 
 1. Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми.
 2. Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство.
 3. Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за всички във всички възрасти.
 4. Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот.
 5. Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и девойки.
 6. Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички.
 7. Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички.
 8. Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички.
 9. Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите.
 10. Намаляване на неравнопоставеността във и между страните.
 11. Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове.
 12. Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство.
 13. Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им.
 14. Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие.
 15. Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми, устойчиво стопанисване на горите, борба с опустиняването и преустановяване на деградацията на почвата и пристъпване към регенерирането ѝ, както и прекъсване на загубата на биоразнообразието.
 16. Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива.
 17. Укрепване на средствата за изпълнение и обновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие.

Учебен материал
Shape Robotics създадоха планове за уроци с програмиране и роботика, които обхващат работата на отделните цели..
Изберете целта, която ще преподавате с помощта на робот за образованието Fable. Всяка икона разкрива пълен план на урок за вас.


Полезно
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Лазерни проектори. Как работи лазерно фосфорния източник на светлина?
Елементи на източника на светлина: 1 сини лазерни диоди 2 фокусен обек...
5 златни правила за проектор за домашно кино
Изборът на проектор за домашно кино може да изглежда обезсърчителен. Във...
Първи стъпки при избор на проектор
За да получите възможно най-добрата картина - независимо дали гледате ф...
Насоки за избор на "интерактивна дъска"
Интерактивните технологии все по-настъпателно навлизат в учебното ежедн...
Новини
Партньори