Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...

Проекти

АТЛАСКОМ ООД има реализирани голям брой доставки на техника и консумативи. Някои от реализираните проекти за последните години са:

- Доставка на проектори и аксесоари по рамкови договори на Телерик АД – 2013 - 2018

- Доставка на проектори Optoma и Casio по рамкови договори на ЕВН България – 2014 - 2018

- Доставка на копирна техника и консумативи на Апелативна прокуратура - 2014, 2015

- Доставка и монтаж на презентационна техника на Банка ДСК АД - 2014, 2015

- Доставка и монтаж на интерактивни дъски и презентационна техника на Посолство на Франция - 2014, 2015

- Доставка на копирна техника на Районна прокуратура Бургас – август 2015

- Доставка на презентационна техника на АЕЦ Козлодуй – август 2015

- Доставка и инсталация на 3D принтер на Химикотехнологичен и металургичен университет – януари 2015

- Доставка и монтаж на презентационна техника на Джапан Табако Интернешънъл ЕООД – декември 2014

- Доставка на 51 скенера А4 Brother на НОИ – декември 2014

- Доставка на персонални компютри, софтуер и принтер на Национален гаранционен фонд ЕАД – ноемвеи 2014

- Доставка на 15 проектора Optoma на 73 СОУ „Вл.Граматик” - октомври 2014

- Доставка на преносими компютри ипроектори на 163 ОУ „Черноризец Храбър” – октомври 2014

- Доставка на копирни машини Xerox на Централна избирателна комисия – септвмври 2014, март 2017

- Доставка на проектори Optoma, екрани Avtek и аксесоари на ТУ София – август 2014

- Доставка на печатаща техника и проектор на Прокуратура на Република България – април 2014

- Доставка на проектори и аксесоари Optoma на Аксиор ООД – януари 2014

- Доставка на проектори Christie Roadie HD+35 на Контракс АД – декември 2013

- Доставка на копирна машина XEROX WC5865 на Министерство на финансите – ноември 2013

- Доставка на 250 броя широкоформатни скенери Solortrac SmartLF SC36e на Стемо ООД, Габрово – август 2013

- Доставка на широкоформатни скенери и софтуер на Агенция по геодезия, картография и кадастър – май 2013

- доставка на 4 броя широкоформатни скенери Colortrac SmartLF SC42c на НОИ – РУСО Търговище – март 2013

- Доставка на хардуерно оборудване, в т.ч. цветна мултифункционална машина на Главболгарстрой Холдинг АД – ноември 2012

- Доставка на хардуер – проектори и мултифункционални устройства на Военна академия „Г.С.Раковски – октомври 2012

- Доставка на копирна и печатаща техника за нуждите на средните училища в България 2012

- Доставка на широкоформатен скенер Colortrac на Център за офис услуги ЕООД, Плевен – май 2012

- Доставка на принтери и мултифункционални устройства Brother за Столична община – януари 2012

·  Доставка на документни скенери за Столична община – декември 2011

·   Договор за доставка и пълно сервизно обслужване на копирна техника за Народно събрание на Република България декември 2011

·    Доставка на мултимедийно интерактивно оборудване за ЧОУРЧО Българско школо, София – септември 2011г.

·    Доставка на технически средства за Военна академия Г.С. Раковски, София – мултифункц. устройства, проектори, интерактивни устройства - август 2011г.

·       Доставка на цветна мултифункционална машина за Главболгарстрой Холдинг АД, София - август 2011г.

·       Доставка на мултимедийни проектори за ЕВН Електроразпределение, Пловдив – август 2011г.

·      Доставка на копирна и печатаща техника за нуждите на средните училища в България за МОМН, София - Април – май 2011г.

·  Рамков договор за доставка на компютри, периферия и компютърни компоненти за нуждите на Обединена Българска Банка АД – април 2011г.

·     Доставка и монтаж на проектор, LED телевизор и екран за Военна академия Г.С. Раковски, София – март – април 2011г.

·     Доставка на оборудване за кабинети по безопасност на движението – автомобилни симулатори за Сдружение ВРИТСП, гр. Враца – януари 2011г.

·       Доставка на компютърна, размножителна и печатаща техника и софтуер по оферти за Мот Макдоналд България и дъщерните им фирми, София - 2010г., 2011г. 2012г.

·      Доставка на широкоформатен скенер за  Геопланпроект  ЕАД – декември 2010г.

·      Доставка на документни скенери  за Ситибанк Н.А. - клон София ноември 2010г.

·      Доставка на широкоформатен скенер за  Хоси ЕООД – декември 2010г.

·      Доставка на широкоформатен скенер за Овергаз Инк - октомври 2010г.

·      Доставка на мултифункционални устройства и консумативи за Методия АД – 2010г., 2011г. 2012г.

·      Доставка на широкоформатен скенер и плотер за ДФ Земеделие – октомври 2010г.

·      Доставка на документни скенери  за Агенция Митници – август 2010г.

·     Доставка на доставка на компютърна и периферна техника за  Министерство на финансите, за нуждите на МОСВ – май 2010г.

·    Доставка на копирна и печатаща техника за нуждите на средните училища в България за Министерство на образованието и науката, София - Април – май 2010г.

·       Доставка и монтаж на мултимедийни проектори и аксесоари  за Sin City – октомври 2009г.

·     Доставка на компютърно оборудване по проект на Министрество на околната среда и водите септември 2009г.

·      Доставка на компютърно оборудване по проект на Агенцията за социално подпомагане - септември 2009г.

·      Доставка на компютърно оборудване по проект на Национална служба по зърното и фуражите - септември 2009г.

·      Доставка на копирна техника за нуждите на Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта - юни 2009г.

·       Доставка на Brother принтери сред Училищата в страната за провеждането на Държавните Зрелостни изпити 2009г.

·      Доставка на мултимедийни проектори за ЕВН България Електроразпределение АД - април 2009г.

·      Доставка на мултимедийно оборудване за ИНГ Банк Н.В. - април 2009г.

·      Доставка на мултимедийно оборудване за Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество ЕАД - март 2009г.

·      Доставка на 515 броя принтери и многофункционални устройства за Главна дирекция "Гранична полиция" България – януари 2009г.

·      Доставки на мултимедийни проектори и аксесоари  за ДП РВД – декември 2007г., декември 2008г.  

·      Доставка на цветни многофункционални машини XEROX за Министерство на образованието и науката - януари 2008г., многофункционални устройства Brother през май и декември 2008г. и май 2009, презентационна техника Optoma и Sanyo – декември 2008г., октомври 2009г.

·      Доставки на компютърна техника и периферия за Национален гаранционен фонд - септември – декември 2008г.   

·      Доставка на копирна техника за нуждите на Прокуратура на Република България – октомври 2008г.

·      Договор за доставка на оригинални консумативи за 2008-2009г. със Ситибанк Н.А. клон София

·      Доставка на копирна техника за Народно Събрание на Република България    - септември 2008г.

·      Доставки на професионална презентационна техника за Конгрестехник България -   2007г. и 2008г.

·     Доставка на широкоформатен скенер Colortrac Smart LF GxT 42c за Миролио България ЕООД -  септември 2008г.          

·      Доставка на копирна и компютърна техника за Администрацията на Министерски съвет – август 2008г.      

·      Периодични доставки на офис техника за Райфайзенбанк България АД, 2007-2008г.

·      Доставка на цветна многофункционална машина XEROX WC 7232 за Макдоналдс България  - юни 2008г.

·      Доставка на презентационна техника за Парти ЕООД, Варна – юни 2008г.          

·      Доставка на широкоформатна система копир-принтер-скенер XEROX DP510 cps през И Еф Джи Лизинг, за нуждите на Козирог ЕООД - юни 2008г.   

·      Доставка на широкоформатен скенер Colortrac SmartLF Cx40e за Община Горна Оряховица – май 2008г.      

·      Доставка на компютърна, периферна и комуникационна техника за Ел-тест ЕООД – април 2008г.      

·      Доставки на компютри, софтуер, копирна и печатаща техника за ЗД „КД Живот” АД – неколкократни доставки през 2008г.

·      Доставка на 4 броя дисплеи Sanyo за ЕКСА АД  - февруари 2008г.             

·      Доставка на мрежови лазерни принтери за Стар Фуудс ЕООД - февруари 2008г.

·      Договори за доставка на цветни многофункционални машини XEROX WC 7345, широкоформатни скенери Colortrac SmartLF Cx40c и плотери HP DesignJet T1100 за ГБС София АД- февруари и май 2008г.             

·      Доставка на компютърна техника и периферия за Булгартрансгаз ЕАД – март 2008г.   

·      Доставка на интерактивна дъска INTERWRITE Board за Уникредит Лизинг – януари 2008г.

·      Доставка на цветна многофункционална машина XEROX WC 7328 за Сименс ЕООД - януари 2008г., цветна многофункционална машина XEROX WC 7232 – март 2008г.

·      Доставка на цветна многофункционална машина XEROX WC 7232 и цветни принтери за СИВЗК – февруари 2008г.                          

·      Доставки на компютърна и периферна техника по договори с Министерство на финансите- май 2007г., ноември 2007г., февруари 2008г., април 2008г.

·      Доставка на 8 бр. широкоформатни скенери Colortrac Cx40e за нуждите на „Димяна” ЕООД през Уникредит Лизинг – юни 2007г.

·      Доставка на 70 броя цифрови копирни машини XEROX WC 238 за Държавен фонд "Земеделие" -  февруари 2007г.    

·          Доставка на 3000 броя мултифункционални устройства Brother MFC 8460N за нуждите на училищата в България съвместно с Ен Ти Си Ейч Ес ООД – ноември  2006г.

·          Доставки на оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на Министерство на отбраната – периодично, на база провеждани от министерството конкурси по оферти.

·          Доставки на цветни и черно-бели мрежови лазерни принтери за нуждите на Мобилтел ЕАДрегулярни доставки през 2002, 2003 и  през 2004г.

·          Ежемесечни доставки на консумативи за лазерни и мастилено-струйни принтери HP и XEROX за Мобилтел ЕАДрегулярно през 2003, през 2004г., през 2005г., както и през 2006г. средно за около 30000 лв. месечно.

 

 

Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Новини
Партньори