Полезно

Ресертификационен одит по ISO 9001:2015

11 Март 2020 г.
Днес Атласком ООД премина успешно ресертификационен одит по ISO 9001:2015 с обхват
„Анализ, консултации, конфигуриране, доставка, интеграция, инсталация, поддръжка, сервиз и услуги в областта на цялостни решения в широкия формат, средства за презентация, системи за обработка на документи,компютърни системи и софтуер, периферни устройства и консумативи.”
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001 от 6 май 2005г
Одиторите от СЖС България потвърдиха, че Атласком ООД поддържа и развива системата си за управление на качеството в изпълнение на политиката си за максимално удовлетворение на изискванията и очакванията на клиентите си.


Полезно
Новини
Партньори