Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...

5 прости идеи за предизвикателства към учениците с интерактивен дисплей Clevertouch

15 Август 2023 г.
5 прости идеи за предизвикателства към учениците с интерактивен дисплей Clevertouch
Споделяме някои ясни концепции и задачи, за да гарантираме, че учениците разполагат с основните инструменти и принос, за да се концентрират и развиват своите умения за критично мислене.

Смяна на ролите:
Възложете на учениците задачата да преподават конкретна тема или концепция на своите съученици. Това не само предизвиква тяхното разбиране на предмета, но и ги насърчава да развиват ефективни техники на представяне и комуникационни умения. Позволява на учениците да влязат в ролята на инструктор и да придобият по-задълбочено разбиране на материала, като го преподават на други.

Дебат или дискусия:
Организирайте структуриран дебат или дискусионна сесия, където учениците могат да участват с критично мислене и да формулират своите аргументи. Задайте спорни или провокиращи размисъл теми и насърчете учениците да проучат и подготвят своите аргументи предварително. Тази дейност ги предизвиква да мислят критично, да анализират различни гледни точки и да защитават своите гледни точки с доказателства и логични разсъждения.

Решаване на проблеми:
Представете на учениците проблеми от реалния свят или сложни сценарии, свързани с предмета. Насърчете ги да работят индивидуално или в екип, за да намерят творчески решения. Този тип предизвикателство насърчава аналитичното мислене, сътрудничеството и иновациите. Можете също така да въведете времеви ограничения, за да добавите елемент на спешност и да насърчите бързото мислене.

Обучение, базирано на проекти:
Възлагайте проекти с отворен край, които изискват от учениците да прилагат своите знания и умения по практически начин. Осигурете насоки и ресурси, но им позволете свободата да изследват своите интереси и да демонстрират своето разбиране по свой уникален начин. Този подход насърчава независимото мислене, изследователските умения и креативността, тъй като учениците трябва да проектират, планират и изпълняват своите проекти.

Междудисциплинарни връзки:
Насърчете учениците да изследват връзките между различни предмети или теми. Например, в час по природни науки те биха могли да изследват приложенията на научните принципи в изкуството или в историята. Това предизвикателство ги насърчава да мислят извън традиционните предметни граници и да развият холистично разбиране на знанието. То също така насърчава критичното мислене и способността да се правят връзки между привидно несвързани понятия.

Не забравяйте, че е важно да осигурите подкрепа и насоки по време на тези предизвикателства, като гарантирате, че учениците разполагат с необходимите ресурси и обратна връзка, за да успеят.

Пълната гама интерактивни тъч дисплеи Clevertouch ще намерите тук.


Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Новини
Партньори