Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...

ClassVR - Как виртуалната реалност ще промени бъдещето на образованието?

03 Ноември 2023 г.
ClassVR - Как виртуалната реалност ще промени бъдещето на образованието?
Вече играеща роля в оформянето на днешната учебна програма и определена да дефинира тези на бъдещите поколения, виртуалната реалност (VR) променя лицето на образованието по същия начин, по който много други нови технологии са го правили преди нея. Но тъй като ученето чрез преживяване и емоционалното учене сега са приоритет за преподавателите, как все по-напредващата VR ще помогне за постигането на резултатите, необходими за създаването на гъвкави и всестранно развити ученици?

Може би най-добрият начин да разгледаме как VR може да продължи да влияе на образованието в бъдеще, е да започнем с поглед назад към технологиите, които са се появили преди нея, и как те са оформили днешната учебна програма.

Градивните елементи на образователната технология
Откакто световната мрежа направи публичния си дебют преди 30 години, никоя технология не е достигнала до подобен статут на промяна. Интернет се превърна не само в гръбнака на образованието, но и в основата на всеки аспект от живота през 21-ви век. Смарт телефони. Умни домове. Интелигентни класни стаи.
От първите дни на комутируемата връзка интернет постоянно се подобрява до днешната супер бърза широколентова връзка. И именно тази свързаност се превърна в платформа за технологиите, които донесоха още по-голяма стойност в класната стая.
Свързването на устройствата в класната стая и на учениците към интернет е световен катализатор за нови възможности за обучение. Лаптопи, таблети, интерактивни дисплеи, очила за виртуална реалност, визуализатори и уеб камери. Списъкът с хардуерни решения за подпомагане на обучението с технологии нараства. Но хардуерът е само инструмент. Средство за предоставяне на достъп до богат опит и ресурси в обучението, което не може да работи изолирано. За да бъде напълно ефективна, технологията трябва да бъде подкрепена от вдъхновяващо и информативно съдържание.
Комбинацията от хардуер и съдържание има потенциала да оборудва учителите с инструментите, от които се нуждаят, за да увеличат участието на учениците, а също така да осигурят висококачествено емоционално обучение и учене чрез преживяване. Със способността си да създава завладяващи среди, които са предназначени да поставят учениците пред предизвикателства и ситуации, които иначе не биха изпитали пряко, VR предлага на учителите днес възможността да отключат ново ниво на взаимодействие и ангажираност с технологията, недостижимо досега.

Ролята на ангажираността на учениците в обучението
Според EdGlossary „ангажираността на учениците се отнася до степента на внимание, любопитство, интерес, оптимизъм и страст, които учениците показват, когато се обучават, което се простира до нивото на мотивация, което имат да учат и да напредват в своето образование.”
Докато това определение улавя същността на ангажираността на учениците в контекста на общото обучение и развитие, Kearsley и Schneiderman (създатели на Теория на ангажираността на ученето, 1998) са развили теория, която изостря фокуса върху технологията. Тяхната теория за ангажираността, рамка за технологично базирано преподаване и учене е двадесетгодишна концепция, в която се говори за смислено ангажиране на учениците в учебни дейности чрез взаимодействие. Тя е предоставила на образованието рамка за технологично базирано преподаване, като авторите насърчават съвместното и проектно базираното обучение с автентична насоченост.
От решаващо значение е, че когато гледаме към това как VR може да промени бъдещето на образованието, Теорията на ангажираността на обучението предполага, че технологията може да улесни ангажирането, което може да е трудно постижимо по друг начин.
Въпреки че ангажираността на учениците остава основна част от педагогическите подходи, има и установена изследователска база, която разглежда значението на ученето чрез преживяване, и възникващи доказателства, че емоционалното учене играе ключова роля в развитието на учениците.

Учене чрез преживяване и емоционално обучение
Концепцията за учене чрез преживяване и ползите от нея са подробно проучени и документирани. Една от най-широко използваните е „Пирамидата на ученето“, разработена от американския психиатър Уилям Гласър през 60-те години на миналия век, която показва, че колкото по-активен е ученикът в ученето си, толкова повече се увеличава средният процент на запомняне.
Освен това, цикълът на учене чрез преживяване, разработен от Дейвид Колб през 1984 г., е един от най-влиятелните подходи към ученето. Този процес в четири стъпки означава, че ученето е инициирано от конкретно преживяване, което след това е катализатор за размисъл, мислене и действие.
Макар и привидно нова изследователска област, Университетът Мореланд предоставя статия за „задълбочаване на емоционалната ангажираност на учениците“, като отбелязва, че повишената емоционална ангажираност подобрява ученето.
Университетът Мореланд вярва, че емоционалната ангажираност се насърчава най-добре чрез класни стаи, базирани на диалог, вместо на монолог. Това би накарало учениците да водят дискусии, противопоставени на учителя. Този ориентиран към ученика подход позиционира учителя като фасилитатор, а не като инструктор. Развивайки по-нататък стратегия за емоционално ангажиране, Мореланд предлага да се използват практики, които развиват емоционално благополучие в ученето.
Въпреки че увеличаването на ангажираността на учениците остава основна цел на преподаването, тези теории са само отправна точка. Има допълнителни изследвания, които съветват учителите да гледат на тези теории като на гъвкави и способни да се адаптират към различните стилове на учене, които учениците притежават. Когато разопаковаме това по-нататък, това се постига най-добре чрез улесняване на висококачествено учене чрез преживяване и емоционално обучение – което VR може да помогне да осигури, подобрявайки методите на преподаване с множество предимства.Как да пренесем учене чрез преживяване и емоционално обучение в класната стая
Тъй като технологиите еволюират през последните три десетилетия, опитът на студентите в обучението постоянно напредва.
Ранните начини за учене са пасивни, като учителите изнасят лекции в монологична класна стая, а учениците четат учебници. Днес все повече училища имат достъп до STEM лаборатории, музикални и сценични театри и центрове за благополучие, които предоставят повече възможности за учене чрез преживяване и емоционално учене. А когато погледнем към достъпността на виртуалната реалност за образованието днес, е по-лесно от всякога да се въведе експерименталното и емоционално обучение в класната стая.
Предимствата на виртуалната реалност в образованието, особено за подпомагане на ученето чрез преживяване и емоционално обучение, са широкообхватни. Помислете за преподаването за изменението на климата. Може ли един учебник да ангажира ученика на емоционално ниво? Сега помислете дали да не го заведете на пътешествие, за да изпита сам влиянието на изменението на климата. С помощта на VR очила и съдържание, създадено специално за вашата учебна програма, можете да транспортирате учениците си до тропическите гори, за да могат да видят какво ще се случи с животните. Те могат да изследват въздействието върху местообитанията. И могат да бъдат там, когато околната среда се променя. Учителите могат да надграждат върху този опит, за да стимулират групови дискусии, създавайки базирана на диалог класна стая, която е съсредоточена върху ученика – което със сигурност повишава ангажираността.

Ролята на VR в днешното образование
Училищата по света използват потенциала на виртуалната реалност по различни начини. Докато мнозина прилагат теорията за ангажираността на учениците на практика с обучение чрез преживяване, други проучват по-иновативни начини за интегриране на VR в преподаването на учебната програма, включително използване на VR очила с други технологии в класната стая.
Училището Сейнт Уолтър в Илинойс е въвело ClassVR заедно с дизайнерски пакет и 3D принтер със своите 8-ми класове. Използването на тези три инструмента заедно дава на учениците перфектния комплект за 3D производство, тъй като дизайните могат да бъдат импортирани в ClassVR за визуализиране на крайния печат. Освен че дава възможност на учениците да идентифицират потенциални грешки в дизайна, това е и възможност за подобряване и усъвършенстване – всичко това преди да натиснат печат върху своите творения.
Ролята, която VR може да играе в подкрепа на ученици със специални образователни потребности и увреждания също става все по-ясна. За училище Уестхевън в Англия виртуалната реалност дава възможност на учителите да посрещнат индивидуалните нужди на учениците с аутизъм чрез създаване на специфични учебни контексти. Използването на ClassVR за изследване на виртуални светове в свободното им време е довело тези ученици до увеличаване на обхвата на вниманието по време на уроците, което оказва положително въздействие върху тяхното развитие.
VR се използва широко и за изграждане на културен капитал на студентите, което от своя страна помага за подобряване на шансовете им за живот и социална мобилност. Училища с различен социално-икономически статус често обучават ученици, които не са имали възможността да посетят различни страни или култури поради финансови ограничения. Използвайки виртуална реалност, тези финансови бариери се премахват, тъй като учениците могат да изследват целия свят от класната стая. Точно това прави основното училище Олфартинг в Англия. Когато разглеждаме използването на VR в училище, увеличаването на достъпността и изграждането на културен капитал на учениците е движеща сила зад крайната инвестиция в ClassVR – което е огромен успех.
Тъй като все повече училища изследват потенциала на виртуалната реалност и осъзнават широкообхватните ползи, които тя предоставя за личностното и образователно развитие на учениците, ролята на VR в образованието се очаква да се разшири още повече. Но какво да кажем за утрешния свят?Бъдещето на VR в образованието
Живеем във все по-дигитален свят, който изисква от нас да мислим по различен начин. Днешните уроци подготвят учениците за бъдещето, в което ще има професии, които още дори не съществуват. Това поставя огромен натиск върху образованието. Децата трябва да станат учещи през целия живот, ако искат да просперират в свят, който продължава да се развива с бързи темпове.
Невъзможно е да научим учениците на всичко, особено когато не знаем от какво може да се нуждаят за бъдещето си. Но това, което можем да им дадем сили, е да се учат чрез опит и да им помогнем да реагират по подходящ начин на различни ситуации. Животът винаги ще бъде богат на преживявания, така че колкото повече можем да им дадем, докато развиват основни компетенции, житейски умения и личността си, толкова по-голям шанс имат да реализират своя потенциал.

Както всички технологии – и точно както светът около нас продължава да се променя – VR ще продължи да се развива и няма начин да се предвиди как може да оформи бъдещото образование. Това, което ще бъде жизненоважно, е преподавателите да бъдат информирани за развитеито на VR, за да могат да обмислят възможностите, които предоставя на тях и на техните ученици. Това, което знаем със сигурност, е че VR – както и да изглежда след десетилетия – дава на учителите инструментите, отвеждащи учениците на пътешествие, където невъзможното е възможно – преживяване без ограничения, в свят, който не познава граници.

Резервирайте демонстрация на виртуална реалност ClassVR, за да откриете как можете да интегрирате виртуална реалност във вашата класна стая.


Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Новини
Партньори