Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...

Fourier Education


Fourier Education
https://einsteinworld.com/about-fourier/

For over more than three decades, Fourier Systems (also known as Fourier Education) is a worldwide leader in the field of science education technology, for students from primary schools through high school to universities.

Продукти на Fourier Education


Таблет с 12 сензора einstein™ Tablet+3
код: 1TFL07
Нов и подобрен, всичко-в-едно научен таблет! einstein™ Tablet+3 е пълнофункционал ен Android т...
Цена: 1573 лв
  бр.   Сравни
STEM регистратор на данни с 8 сензора einstein™LabMate II™
код: 1TFL05
LabMate II е образователен инструмент за STEM лаборатории, идеален за училища, вече оборудвани с таб...
Цена: 818 лв
  бр.   Сравни
Комплект сензори: Химия
код: 1TFS66
Позволява да провеждате много химически експерименти, като използвате едновременно няколко сензора. ...
Цена: 1094 лв
  бр.   Сравни
Комплект сензори: Физика
код: 1TFS73
Комплект сензори: Физика ви позволява да провеждате много експерименти във физиката, като използвате...
Цена: 1738 лв
  бр.   Сравни
Комплект сензори: Биология
код: 1TFS74
Позволява да провеждате множество експерименти в областта на биологията, като използвате няколко сен...
Цена: 2124 лв
  бр.   Сравни
Комплект сензори: Естествени науки
код: 1TFS72
Позволява да провеждате много експерименти в областта на биологията, химията и физиката с използване...
Цена: 2540 лв
  бр.   Сравни
Акселерометър (3 оси)
код: 1TFS05_K
В лабораторията използвайте този сензор за измерване на ускорението на движеща се количка, махало ил...
Цена: 390 лв
  бр.   Сравни
Сензор за разстояние
код: 1TFS15_K
Измерете разстоянието на статични и движещи се обекти както отблизо, така и от разстояние. Учениците...
Цена: 381 лв
  бр.   Сравни
Температурен сензор
код: 1TFS44_K
Този универсален температурен сензор е особено подходящ за провеждане на измервания на температурата.. .
Цена: 172 лв
  бр.   Сравни
Термодвойка
код: 1TFS46_K
Сензорът термодвойка може да се използва при експерименти с висока температура, като например наблюд...
Цена: 278 лв
  бр.   Сравни
pH сензор с нормален електрод
код: 1TFS34_K
Сензор, измерващ промените в рН по време на химични реакции, позволяващ ви да следите хода на кисели...
Цена: 303 лв
  бр.   Сравни
Сензор за сила (динамометър)
код: 1TFS03_K
Сензорът позволява изследване на явлението триене, простото хармонично движение, сблъсъците и центро...
Цена: 548 лв
  бр.   Сравни
Сензор за температура на повърхност
код: 1TFS43_K
Този сензор с висока точност позволява изследвания като например температурата на кожата и ефектите ...
Цена: 200 лв
  бр.   Сравни
Брояч на капки
код: 1TFS53_K
Точно измерване на обем на течност при титриметричен анализ. Сензорът измерва броя на капките, а соф...
Цена: 442 лв
  бр.   Сравни
Сензор за проводимост с електрод
код: 1TFS12_K
Проектиран да измерва проводимостта на течности и разтвори, способни да измерват целия диапазон от 0...
Цена: 647 лв
  бр.   Сравни
Сензор за разтворен кислород (DO) с електрод
код: 1TFS30_K
Галваничен кислороден електрод, който не изисква поддръжка и може да измерва кислорода в разтвори. С...
Цена: 1409 лв
  бр.   Сравни
Сензор за напрежение (±25V)
код: 1TFS01_K
Този сензор със среден обхват може да измерва постоянен и променлив ток на напрежение, ЕМП и вътрешн...
Цена: 172 лв
  бр.   Сравни
Сензор за напрежение (±2.5V)
код: 1TFS48_K
Този сензор нисък обхват може да измерва постоянен и променлив ток на напрежение, ЕМП и вътрешно съп...
Цена: 202 лв
  бр.   Сравни
Сензор за ток (±2.5A)
код: 1TFS02_K
Токовият сензор е амперметър, измерващ стойностите на тока между -2,5 A и 2,5 A. Като диференциален ...
Цена: 226 лв
  бр.   Сравни
Сензор за ток (±250mA)
код: 1TFS14_K
Сензорът за ток е амперметър, измерващ стойностите на тока между -250 mA и + 250 mA. Това е диференц...
Цена: 306 лв
  бр.   Сравни
Сензор за въглероден диоксид
код: 1TFS11_K
Със своя широк динамичен диапазон, този сензор може да се използва за измерване на голямо разнообраз...
Цена: 790 лв
  бр.   Сравни
Сензор за магнитно поле с тройна ос
код: 1TFS27_K
Сензорът за магнитно поле с тройна ос може да измерва едновременно магнитни полета по осите x, y и z...
Цена: 579 лв
  бр.   Сравни
Сензор за кръвно налягане
код: 1TFS07_K
Използвайте този сензор преди и след физическо натоварване, изследвайте как се променя кръвното наля...
Цена: 522 лв
  бр.   Сравни
ЕКГ сензор
код: 1TFS16_K
Измервайки сърдечните електрически потенциални вълни, сензорът EKG (Електрокардиог рама) дава възможн...
Цена: 875 лв
  бр.   Сравни
Амониев сензор с електрод
код: 1TFS06_K
С амониевия сензор можете лесно да измервате нивата на амониеви молекули (NH4 +) в разтвор. Използва...
Цена: 1592 лв
  бр.   Сравни
Сензор за бромид
код: 1TFS08_K
Лесно измерва количеството бромид в разтвор. Използвайте го за изследване на нивата на бромид в почв...
Цена: 1592 лв
  бр.   Сравни
Сензор за калций с електрод
код: 1TFS09_K
Измерете нивото на калций във всеки разтвор при дейности като определяне на твърдостта на водата.
Цена: 1592 лв
  бр.   Сравни
Сензор за хлорид с електрод
код: 1TFS10_K
Проучете нивата на хлорид в торовете или проведете проучвания за качеството на водата, като използва...
Цена: 1592 лв
  бр.   Сравни
Сензор за фрлуорид с електрод
код: 1TFS19_K
Флуоридният сензор лесно измерва количеството флуорид в разтвор. Използвайте флуоридния сензор в зем...
Цена: 1924 лв
  бр.   Сравни
Сензор за олово с електрод
код: 1TFS25_K
Този сензор за олово лесно измерва количеството олово в разтвор и в почвата.
Цена: 1771 лв
  бр.   Сравни
Сензор за нитрати с електрод
код: 1TFS29_K
 Измерва лесно количеството нитрат в разтвор. Използвайте го за изследване нивата на нитрати в ...
Цена: 1592 лв
  бр.   Сравни
Сензор за калий с електрод
код: 1TFS36_K
Сензорът за калий може да се използва за измерване на замърсяване, земеделски торове или ефектите от...
Цена: 1665 лв
  бр.   Сравни
Натриев сензор с електрод
код: 1TFS41_K
Натриевият сензор лесно измерва количеството натрий в разтвор. Използвайте го за земеделски изследва...
Цена: 1338 лв
  бр.   Сравни
Сензор за етанол с електрод
код: 1TFS18_K
Етаноловият сензор е точен, лесен за използване сензор, предназначен да измерва нивата на етанол във...
Цена: 795 лв
  бр.   Сравни
Сензор за електростатичен заряд
код: 1TFS17_K
Сензорът за електростатичен заряд е универсален сензор с двоен обхват, който може да се използва в м...
Цена: 405 лв
  бр.   Сравни
Сензор за пулс
код: 1TFS22_K
Използвайте този сензор с висока точност за измерване на физическата форма на индивида и как фактори...
Цена: 515 лв
  бр.   Сравни
Сензор за влажност
код: 1TFS23_K
Използвайки сензора за влажност, научете за дихателните свойства на тялото, биотичните условия на от...
Цена: 282 лв
  бр.   Сравни
Сензор за влажност и температура
код: 1TFS24_K
Влажността и температурата са не само ключова част от много научни експерименти, те често се измерва...
Цена: 475 лв
  бр.   Сравни
Сензор за светлина
код: 1TFS26_K
Светлинният сензор съдържа високо прецизна фотоелектрическ а клетка, която измерва интензивността на ...
Цена: 254 лв
  бр.   Сравни
Микрофон
код: 1TFS28_K
Този сензор е предназначен да изследва свойствата на звуковите вълни като скорост на звука през възд...
Цена: 247 лв
  бр.   Сравни
Сензор за налягане (150-1150 mbar)
код: 1TFS37_K
С широкия си диапазон сензорът за налягане може да се използва за наблюдение на измененията на наляг...
Цена: 400 лв
  бр.   Сравни
Сензор за соли с електрод
код: 1TFS39_K
Проектиран да измерва солеността на течности и разтвори и е способен да измерва целия диапазон от 24...
Цена: 724 лв
  бр.   Сравни
Сензор за звук
код: 1TFS42_K
Използвайте звуковия сензор, за да изследвате шумовете от околната среда, акустиката на помещенията,...
Цена: 428 лв
  бр.   Сравни
Температурен сензор PT-100 (-200 to 400)
код: 1TFS45_K
Този платинен терморезистор (PRT) е идеален за използване при изследване на екстремно ниски температ...
Цена: 687 лв
  бр.   Сравни
UVA/ UVB сензор
код: 1TFS47_K
Проучете UV вариациите по флуоресцентна тръба, невидимата светлина от различни източници или флуорес...
Цена: 405 лв
  бр.   Сравни
Анемометър (сензор за вятър)
код: 1TFS52_K
Този анемометър 2 в 1 можете да измервате скоростта и посоката на вятъра на различни дневни интервал...
Цена: 1301 лв
  бр.   Сравни
Колориметър
код: 1TFS58_K
Проектиран да определя концентрацията на разтвора чрез анализ на интензивността на цвета му, ученици...
Цена: 656 лв
  бр.   Сравни
Сензор за дебит на вода
код: 1TFS59_K
Този сензор измерва скоростта на водата, течаща в река, поток или канал.
Цена: обадете се
Сензор за влага на почвата
код: 1TFS61_K
Измерете електрическото съпротивление на почвената влага и преобразувайте данните в калибрирани пока...
Цена: 652 лв
  бр.   Сравни
Сензор за мътност на водата
код: 1TFS62_K
Този сензор измерва облачността на водата поради индустриални процеси или замърсяване на околната ср...
Цена: 807 лв
  бр.   Сравни
Адаптер за Lego Mindstorms EV3
код: 1TFA07
 
Цена: 179 лв
  бр.   Сравни
Сензор за кислород – комбиниран – газове и течности
код: 1TFS31_K
Сензорът за кислород може да се използва за извършване на голямо разнообразие от експерименти както ...
Цена: 1244 лв
  бр.   Сравни
Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Новини
Партньори