Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...

einstein™ решения за STEM лаборатории

Знаем значението на технологиите в класните стаи, за да предоставят на учениците уменията на 21-ви век, които са им необходими, за да успеят. Знаем, че решенията за онлайн обучение са и ще бъдат масови и ето защо ще ви предоставим einstein™ STEM лабораторията, най-модерната екосистема за изучаване на научни дисциплини, за да постигнете най-високата педагогическа стойност, когато учите от училище или от дома.

Fourier предоставя цялостно и завършено решение, което включва устройства за регистриране на данни (einstein™ Tablet или всяко друго екранно устройство, когато се използва einstein™ LabMate), най-изчерпателният софтуер за анализ на данни за STEM обучение (MiLABEx), над 60 сензора и собствени педагогически материали.

Продуктите на Fourier опростяват начина, по който данните се събират, анализират и споделят. Платформата за научно обучение einstein ™ дава възможност на учителите и вдъхновява учениците чрез предоставяне на ангажиращо научно преживяване, експерименти, интерактивни мултимедийни дейности и лесни за употреба приложения за анализ на всеки таблет или компютър. Платформата поддържа нови начини на преподаване, които се фокусират върху учащите като активни участници, свързвайки науката с ежедневието, давайки възможност за персонализирано научно образование, повишаване на мотивацията и правене на обучението по-забавно и ефективно.

„Творчеството е да видиш това, което всички останали са виждали, и да мислиш това, което никой друг не е мислил“ (Алберт Айнщайн)

Всичко е заради науката.


einstein™ продукти - виж всички »

Таблет с 12 сензора einstein™ Tablet+3
код: ENLMSEN
Нов и подобрен, всичко-в-едно научен таблет! einstein™ Tablet+3 е пълнофункционал ен Android т...
Цена: 767 лв
  бр.   Сравни
STEM регистратор на данни с 8 сензора einstein™LabMate II™
код: ENTAB3
LabMate II е образователен инструмент за STEM лаборатории, идеален за училища, вече оборудвани с таб...
Цена: 1541 лв
  бр.   Сравни
Комплект сензори: Химия
код: 1TFS66
Позволява да провеждате много химически експерименти, като използвате едновременно няколко сензора. ...
Цена: 1249 лв
  бр.   Сравни
Комплект сензори: Физика
код: 1TFS73
Комплект сензори: Физика ви позволява да провеждате много експерименти във физиката, като използвате...
Цена: 1595 лв
  бр.   Сравни
Комплект сензори: Биология
код: 1TFS74
Позволява да провеждате множество експерименти в областта на биологията, като използвате няколко сен...
Цена: 2237 лв
  бр.   Сравни
Комплект сензори: Естествени науки
код: 1TFS72
Позволява да провеждате много експерименти в областта на биологията, химията и физиката с използване...
Цена: 2587 лв
  бр.   Сравни
Акселерометър (3 оси)
код: ENACL138
В лабораторията използвайте този сензор за измерване на ускорението на движеща се количка, махало ил...
Цена: 376 лв
  бр.   Сравни
Сензор за разстояние
код: ENDST020
Измерете разстоянието на статични и движещи се обекти както отблизо, така и от разстояние. Учениците...
Цена: 365 лв
  бр.   Сравни
Температурен сензор
код: ENTMP029
Този универсален температурен сензор е особено подходящ за провеждане на измервания на температурата.. .
Цена: 167 лв
  бр.   Сравни
Термодвойка
код: ENTMP025
Сензорът термодвойка може да се използва при експерименти с висока температура, като например наблюд...
Цена: 339 лв
  бр.   Сравни
pH сензор с нормален електрод
код: ENPH-A016
Сензор, измерващ промените в рН по време на химични реакции, позволяващ ви да следите хода на кисели...
Цена: 287 лв
  бр.   Сравни
Сензор за сила (динамометър)
код: ENFRC272
Сензорът позволява изследване на явлението триене, простото хармонично движение, сблъсъците и центро...
Цена: 492 лв
  бр.   Сравни
Сензор за температура на повърхност
код: ENTMP060
Този сензор с висока точност позволява изследвания като например температурата на кожата и ефектите ...
Цена: 148 лв
  бр.   Сравни
Брояч на капки
код: ENDRP-AD100
Точно измерване на обем на течност при титриметричен анализ. Сензорът измерва броя на капките, а соф...
Цена: 421 лв
  бр.   Сравни
Сензор за проводимост с електрод
код: ENCNT435A_ENCND050
Проектиран да измерва проводимостта на течности и разтвори, способни да измерват целия диапазон от 0...
Цена: 736 лв
  бр.   Сравни
Сензор за разтворен кислород (DO) с електрод
код: ENOXT422A_ENOXY118
Галваничен кислороден електрод, който не изисква поддръжка и може да измерва кислорода в разтвори. С...
Цена: 1188 лв
  бр.   Сравни
Сензор за напрежение (±25V)
код: ENVLT001
Този сензор със среден обхват може да измерва постоянен и променлив ток на напрежение, ЕМП и вътрешн...
Цена: 195 лв
  бр.   Сравни
Сензор за напрежение (±2.5V)
код: ENVLT002
Този сензор нисък обхват може да измерва постоянен и променлив ток на напрежение, ЕМП и вътрешно съп...
Цена: 195 лв
  бр.   Сравни
Сензор за ток (±2.5A)
код: ENCRN005
Токовият сензор е амперметър, измерващ стойностите на тока между -2,5 A и 2,5 A. Като диференциален ...
Цена: 256 лв
  бр.   Сравни
Сензор за ток (±250mA)
код: ENCRN006
Сензорът за ток е амперметър, измерващ стойностите на тока между -250 mA и + 250 mA. Това е диференц...
Цена: 270 лв
  бр.   Сравни
Сензор за въглероден диоксид
код: ENCO2B040A
Със своя широк динамичен диапазон, този сензор може да се използва за измерване на голямо разнообраз...
Цена: 793 лв
  бр.   Сравни
Сензор за магнитно поле с тройна ос
код: ENMGN
Сензорът за магнитно поле с тройна ос може да измерва едновременно магнитни полета по осите x, y и z...
Цена: 433 лв
  бр.   Сравни
Сензор за кръвно налягане
код: ENBLD098
Използвайте този сензор преди и след физическо натоварване, изследвайте как се променя кръвното наля...
Цена: 435 лв
  бр.   Сравни
ЕКГ сензор
код: ENEKG189
Измервайки сърдечните електрически потенциални вълни, сензорът EKG (Електрокардиог рама) дава възможн...
Цена: 583 лв
  бр.   Сравни
Амониев сензор с електрод
код: ENAMN020A_AC020
С амониевия сензор можете лесно да измервате нивата на амониеви молекули (NH4 +) в разтвор. Използва...
Цена: обадете се
Сензор за бромид
код: ENBRO048_AC048
Лесно измерва количеството бромид в разтвор. Използвайте го за изследване на нивата на бромид в почв...
Цена: 1776 лв
  бр.   Сравни
Сензор за калций с електрод
код: ENCAL-A019A_AC019
Измерете нивото на калций във всеки разтвор при дейности като определяне на твърдостта на водата.
Цена: 1776 лв
  бр.   Сравни
Сензор за хлорид с електрод
код: ENCHL-A018A_AC018
Проучете нивата на хлорид в торовете или проведете проучвания за качеството на водата, като използва...
Цена: 1776 лв
  бр.   Сравни
Сензор за фрлуорид с електрод
код: ENFLU049_AC049
Флуоридният сензор лесно измерва количеството флуорид в разтвор. Използвайте флуоридния сензор в зем...
Цена: 2171 лв
  бр.   Сравни
Сензор за олово с електрод
код: ENLEA050_AC050
Този сензор за олово лесно измерва количеството олово в разтвор и в почвата.
Цена: 2011 лв
  бр.   Сравни
Сензор за нитрати с електрод
код: ENNTR-A017A_AC017
 Измерва лесно количеството нитрат в разтвор. Използвайте го за изследване нивата на нитрати в ...
Цена: 1917 лв
  бр.   Сравни
Сензор за калий с електрод
код: ENPOT-A008_AC008
Сензорът за калий може да се използва за измерване на замърсяване, земеделски торове или ефектите от...
Цена: 1776 лв
  бр.   Сравни
Натриев сензор с електрод
код: ENSOD051_AC051
Натриевият сензор лесно измерва количеството натрий в разтвор. Използвайте го за земеделски изследва...
Цена: 1682 лв
  бр.   Сравни
Сензор за етанол с електрод
код: ENETH105
Етаноловият сензор е точен, лесен за използване сензор, предназначен да измерва нивата на етанол във...
Цена: 609 лв
  бр.   Сравни
Сензор за електростатичен заряд
код: ENCRG261
Сензорът за електростатичен заряд е универсален сензор с двоен обхват, който може да се използва в м...
Цена: 320 лв
  бр.   Сравни
Сензор за пулс
код: ENHRT-A155
Използвайте този сензор с висока точност за измерване на физическата форма на индивида и как фактори...
Цена: 303 лв
  бр.   Сравни
Сензор за влажност
код: ENHMD014
Използвайки сензора за влажност, научете за дихателните свойства на тялото, биотичните условия на от...
Цена: 256 лв
  бр.   Сравни
Сензор за влажност и температура
код: ENHMT041
Влажността и температурата са не само ключова част от много научни експерименти, те често се измерва...
Цена: 421 лв
  бр.   Сравни
Сензор за светлина
код: ENLGT009-4
Светлинният сензор съдържа високо прецизна фотоелектрическ а клетка, която измерва интензивността на ...
Цена: 249 лв
  бр.   Сравни
Микрофон
код: ENMCR008
Този сензор е предназначен да изследва свойствата на звуковите вълни като скорост на звука през възд...
Цена: 169 лв
  бр.   Сравни
Сензор за налягане (150-1150 mbar)
код: ENPRS015
С широкия си диапазон сензорът за налягане може да се използва за наблюдение на измененията на наляг...
Цена: 461 лв
  бр.   Сравни
Сензор за соли с електрод
код: ENSLT_ENCND050
Проектиран да измерва солеността на течности и разтвори и е способен да измерва целия диапазон от 24...
Цена: 746 лв
  бр.   Сравни
Сензор за звук
код: ENSND320
Използвайте звуковия сензор, за да изследвате шумовете от околната среда, акустиката на помещенията,...
Цена: 320 лв
  бр.   Сравни
Температурен сензор PT-100 (-200 to 400)
код: ENTMP027
Този платинен терморезистор (PRT) е идеален за използване при изследване на екстремно ниски температ...
Цена: 482 лв
  бр.   Сравни
UVA/ UVB сензор
код: ENUVAB063
Проучете UV вариациите по флуоресцентна тръба, невидимата светлина от различни източници или флуорес...
Цена: 358 лв
  бр.   Сравни
Анемометър (сензор за вятър)
код: ENANM012A
Този анемометър 2 в 1 можете да измервате скоростта и посоката на вятъра на различни дневни интервал...
Цена: 1035 лв
  бр.   Сравни
Колориметър
код: ENCOL-A185
Проектиран да определя концентрацията на разтвора чрез анализ на интензивността на цвета му, ученици...
Цена: 475 лв
  бр.   Сравни
Сензор за дебит на вода
код: ENFLO-A254A
Този сензор измерва скоростта на водата, течаща в река, поток или канал.
Цена: 1964 лв
  бр.   Сравни
Сензор за влага на почвата
код: ENSOI-A171
Измерете електрическото съпротивление на почвената влага и преобразувайте данните в калибрирани пока...
Цена: 635 лв
  бр.   Сравни
Сензор за мътност на водата
код: ENTRB-A095
Този сензор измерва облачността на водата поради индустриални процеси или замърсяване на околната ср...
Цена: 468 лв
  бр.   Сравни
Адаптер за Lego Mindstorms EV3
код: 1TFA07
 
Цена: обадете се
Сензор за кислород – комбиниран – газове и течности
код: ENOXY-A222_DT118
Сензорът за кислород може да се използва за извършване на голямо разнообразие от експерименти както ...
Цена: 1152 лв
  бр.   Сравни

Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Новини
Партньори